AKTY PRAWNE:

W Unii Europejskiej obowiązują akty prawne, regulujące gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Istnieją także przepisy wykonawcze, mówiące m.in. jakie wyroby uznaje się albo nie uznaje za opakowanie.

Poniżej załączamy linki do tych aktów:

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31994L0062

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001274

Akt-prawny-paragraf