O NAS

Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK) jest stowarzyszeniem kobiet biznesu i nauki, pozarządową organizacją non-profit, działającym od 1993 r. Obecnie, poza oddziałem warszawskim, posiadamy trzy oddziały regionalne: w Olsztynie, Gdańsku i w Łodzi.

Wśród swoich celów statutowych mamy nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami z Europy i świata, wspólne projekty i czerpanie wiedzy oraz inspiracji z takich kontaktów. Regularnie spotykamy się w gronie członkiń ze wszystkich oddziałów, a od 2020 roku często organizujemy szkolenia i rozmowy on-line.

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami w gospodarce i na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet.