O AKCJI

„Opakowanie w sam raz” jest kampanią edukacyjno-informacyjną dotyczącą opakowań, skierowaną zarówno do konsumentów, jak i producentów kosmetyków. Pomysł na akcję jest efektem troski członkiń Międzynarodowego Forum Kobiet działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o środowisko i jego zasoby.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie funkcji, jakie pełnią opakowania, oznakowania, surowce, z których są wykonywane oraz dalszego postępowania z opakowaniami, gdy staną się odpadem.

Potrzeba przeprowadzenia akcji wynika z konieczności włączenia konsumentek i konsumentów oraz producentów kosmetyków i opakowań w aktywne i świadome realizowanie działań mających na celu zbudowanie gospodarki obiegu zamkniętego, której jednym z elementów jest zmniejszenie ilości opakowań i powstających z nich odpadów.

Chciałybyśmy, aby platforma internetowa stała się forum do dyskusji konsumentów i producentów, której efektem stanie się „Opakowanie w sam raz”, czyli takie, które spełnia swoje funkcje, ale którego wielkość jest ograniczona do niezbędnego minimum, a materiały, z jakich jest wykonane są przyjazne środowisku.

W ramach kampanii prowadzimy:
webinary dla konsumentów i konsumentek oraz producentów na temat opakowań i ich znaczenia dla gospodarki obiegu zamkniętego,
pokazujemy przykłady opakowań oraz działań marketingowych dotyczących opakowań kosmetyków, które są projektowane w sposób odpowiedzialny i z dbałością o środowisko naturalne.